0

Lagle Reinup

Psühholoogiline nõustamine
Tallinn

Ajad kokkuleppel

BRONEERI AEG

Tutvustus

Olen omandanud Tallinna Ülikoolis magistrikraadi psühholoogias, spetsialiseerudes  kliinilisele nõustamisele. Lisaks sellele olen lõpetanud mänguteraapia 345 tunnise väljaõppe ning täiendanud enda teadmisi kognitiiv – käitumisliku teraapia sissejuhataval kursusel ning lahenduskeskse lühiintervjuu koolitusel. Pean elukestvat õppimist ja enesetäiendamist väga oluliseks ning seetõttu täiendan ennast järjepidevalt erinevatel koolitustel nii Eestis kui ka välismaal. Samuti olen õpingute käigus läbinud kliinilise psühholoogi ja unenõustamise praktika ning oman mitmeid kvalifaktsioone, et viia lastega läbi kognitiivsete funktsioonide uuringuid. Hetkel õpin pereteraapia põhiväljaõppes ning osalen erinevatel rahvusvahelistel koolitustel, mis keskenduvad eelkõige traumatööle ning kiindumussuhtele.

Laste ja noorukitega olen töötanud pikalt: alguses laagrikasvataja, lasteaiaõpetaja ja  tugiisikuna ning siis psühholoogi ja tugimeeskonna juhina. Töötan Lillepere perekeskuses psühholoogina nii väikelaste, noorukite, kui ka noorte täiskasvanutega, kaasates teraapiaprotsessi sageli tervet perekonda. Lisaks olen ka Igale Lapsele Pere Kompetentsikeskuse psühholoog, kus töötan põhiliselt peredega, kasutades kiindumusstiili põhiseid lähenemisi ja traumateadlikke sekkumisi, aidates mõista trauma mõju lapse ajule ning toetades vanemaid lapse sisemise maailma negatiivsete mustrite ümber kujundamisel. Lisaks olen Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudi kognitiivsete protsesside lektor. Viin regulaarselt läbi ka  tugigruppe ning koolitusi lastevanematele ja haridustöötajatele ning esinen erialastel konverentsidel.

Teenused

  • Individuaalne psühholoogiline nõustamine
    70 eurot / seanss
  • Perenõustamine
    100 eurot / 90 min seanss

Võta ühendust!