0

Sirle Kaljend

Eripedagoogi teenus
E-R 9.00-17.00
(muudel aegadel erikokkuleppel)

Logopeedi teenus
E-R 9.00-17.00
(muudel aegadel erikokkuleppel)

BRONEERI AEG

Tutvustus

Olen Sirle, eripedagoog-logopeed. Oma eriala omandasin Tartu Ülikoolis, peale seda olen logopeed-eripedoogina töötanud nii koolis, lasteaedades kui rehabilitatsioonisüsteemis. Minu ülesannete hulka kuulub kogu laste arenguspektri ealevastavuse jälgimine ja hindamine, võimalike arenguerisuste märkamine ning lapse toetamine nende ületamisel. Olen võtnud endale eesmärgiks lapse isiksuse väärtustamise, temaga usaldusliku ja sooja kontakti loomise, talle turvalise ja toetava arenduskeskkonna loomise ning lapse jaoks olemas olemise.

Olen siin laste pärast ja nende jaoks ning soovin aidata lapsi kõnelema, suhtlema, ennast väljendama, küsimusi esitama, jutustama, lugema, kirjutama, et tagada neile edukas toimetulek koolis ja hilisemas elus. Oma töö raames pean esmalt  kaardistama abivajaval lapsel olemasolevad oskused ja eakohased võimeid, vajadused, tema iseärasused, aga ka kõne ja keele kasutamise taseme ja psühhomotoorsed oskused. Seejärel saan tema arengut parimal viisil toetada.

Ka kõnearendus on väga laiaulatuslik töövaldkond, sest ilma kõneprobleemide korrektsioonitööta ei saa laps omandada teisi olulisi kognitiivseid protsesse.

Teenused

Võta ühendust!