0

Teenusest

Eripedagoog hindab laste probleeme seoses lugemise ja kirjutamisega ning abistab vajaliku teraapiaga.

Eripedagoog uurib ja hindab lapse arenguks ja õppimiseks vajalikke võimeid ja oskusi (kognitiivsed, sotsiaalsed, igapäevased ja suhtlemisoskused) ning viib lähtuvalt lapse individuaalsusest läbi tegevusi nende oskuste arendamiseks.

Koht:
Roosi tuba

Ajad:
E-R 9.00-17.00
(muudel aegadel erikokkuleppel)

  • Eripedagoogi teenus
    50 eurot / 45 min

VASTUVÕTU AJAD BRONEERI AEG

Juhendajad

Eripedagoogi teenus

Võta ühendust!